Celoslovenský esperantský kongres 2019

slovenčina   Esperanto   

Celoslovenský esperantský kongres 2019

9.5. – 12.5.2019, Liptovský Hrádok!


Odporúčame SES Polyglot Gathering LingvaFest’

Program

Počas podujatia budú prebiehať prednášky, diskusie, správy o činnosti, zasadnutia skupín a miestnych organizácií, ale aj súťaže, kvízy, ochutnávka vína, premietanie filmov, koncert (?) a návšteva múzea (?) i prechádzka.

Program bude zverejnený v priebehu nasledujúcich týždňov a v prípade, že máte návrh na nejakú časť programu, ktorú by ste chceli zorganizovať, a tým sa spolupodielať na organizácii TEK-u, neváhajte spomenúť danú informáciu v prihlasovacom formulári alebo nám napíšte na mail: skej-ZAVINÁČ-esperanto-BODKA-sk

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa


Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)