Tutslovakia Esperanto-Kongreso 2019

slovenčina   Esperanto   

Tutslovakia Esperanto-Kongreso 2019

9.5. – 12.5.2019, Liptovský Hrádok!


Ni rekomendas SES Polyglot Gathering LingvaFest’

Prezoj

Aliĝkotizo ĝis la 31-a de marto estas nur 15,- €, ĝis la 30-a de aprilo 20,- €, ekde la 1-a de majo 25,- €. Regulaj membroj de SKEF kaj regulaj membroj de SKEJ havas rabaton de 5,- € (la rabatoj ne kunkalkuliĝas), eksterlandanoj havas rabaton de 7,- €!

Aliĝkotizo por 1 tago: 5,- € ĝis la 31-a de marto, 10,- € ekde la 1-a de aprilo.

Manĝoj

Matenmanĝo: 3 €, tagmanĝo 5,- €, vespermanĝo 5,- €.

Manĝoj estos provizitaj de la ĵaŭda vespermanĝo ĝis la dimanĉa tagmanĝo (en la aliĝilo vi povas elekti unuopajn manĝojn).

Loĝado

Se vi volas certigi lokon en unu el la loĝlokoj, aliĝu laŭeble plej frue, dum ankoraŭ estas liberaj lokoj.

Pagmanieroj

Partoprenkotizon pagu je bankokonto de SKEJ:

IBAN: SK84 8330 0000 0020 0148 3971

SWIFT (BIC): FIOZSKBA

Eksterlandanoj rajtos pagi surloke. Por identigo de la pago skribu en noton vian nomon kaj informu pri via pago al skej-ĈE-esperanto-PUNKTO-sk. En la listo de aliĝintoj kontrolu vian konfirmon de aliĝo!

Restantajn kostojn vi pagos surloke. (Kompreneble vi rajtas pagi ankaŭ la plenan sumon anticipe, per bankoĝiro.)


Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)