Celoslovenský esperantský kongres 2019

slovenčina   Esperanto   

Celoslovenský esperantský kongres 2019

9.5. – 12.5.2019, Liptovský Hrádok!


Odporúčame SES Polyglot Gathering LingvaFest’

O podujatí

Celoslovenský Esperantský Kongres (TEK: Tutslovakia Esperanto-Kongreso) vás pozýva do mesta Liptovský Hrádok!

Podujatie sa uskutoční od štvrtka 9. mája do nedele 12. mája v Liptovskom Hrádku. Hlavnou témou bude „Esperanto – podporovateľ mnohojazyčnosti a ochranca jazykov“.

Zúčastnite sa na tomto dôležitom stretnutí a pomôžte obohatiť naše hnutie!

SKEJ (Slovenská esperantská mládež) tohto roku organizuje TEK v spolupráci so SKEF (Slovenská esperantská federácia), príďte teda zistiť, že aj mladí sú činní, schopní a ochotní spolupracovať!

TEK sa koná každý tretí rok v inom meste a jedná sa o dôležitú súčasť esperantského hnutia na Slovensku, kedy práve počas TEK sa volí nové predsedníctvo Slovenskej esperantskej federácie. Teraz ho bude po prvýkrát hostiť mesto Liptovský Hrádok a pred 3 rokmi sa uskutočnil v meste Nitra.

TEK sa v tomto roku bude venovať medzi iným rôznym pohľadom na prínosy Esperanta, nemateriálnemu kultúrnemu dedičstvu, ako aj stretnutiu organizátorov Medzinárodného esperantského mládežníckeho kongresu a jeho možných prínosov pre liptovský región. Viac o tomto podujatí nájdete na stránke IJK 2019.


Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)