Celoslovenské esperantské stretnutie 2018

slovenčina   Esperanto   

Celoslovenské esperantské stretnutie 2018

11.5. – 13.5.2018, Levice


Odporúčame SES Polyglot Gathering LingvaFest’

O podujatí

Celoslovenské Esperantské Stretnutie (TER: Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo) vás pozýva do mesta Levice!

Podujatie sa uskutoční od piatka 11. do nedele 13. mája v Leviciach. Hlavnou témou bude „100 rokov Československa“.

Zúčastnite sa na tomto dôležitom stretnutí a pomôžte obohatiť naše hnutie!

SKEF (Slovenská esperantská federácia) tohto roku organizuje TER v spolupráci so SKEJ (Slovenská esperantská mládež), príďte teda zistiť, že aj mladí sú činní, schopní a ochotní spolupracovať!

TER sa koná každoročne v inom meste. Teraz ho bude po prvýkrát hostiť mesto Levice.

Levice sú najväčšie mesto v južnej časti údolia rieky Hron. Majú okolo 36 000 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1156.

Historické centrum sa nachádza okolo hlavného námestia a priľahlých ulíc. Nachádzajú sa tam všetky dôležité budovy. Nad námestím sa vypína jeden z dominantných prvkov mesta: pedagogická stredná škola z roku 1911. Zaujímavé sú aj mestské kostoly (katolícky, evanjelický, kalvínsky) a nedávno zrekonštruovaná synagóga.

Zaujímavé je aj križovanie riečky Podlužianka s kanálom Perec, ktoré je naozajstnou technickou pamiatkou. Zaujímavosťou je aj gotický hrad. Jeho centrálna pevnosť bola postavená v roku 1318. Hlavnou úlohou hradu bolo strážiť cestu k stredoslovenským banským mestám pri rieke Hron. V polovici 16. storočia vtedajší majiteľ Štefan Dobó vybudoval renesančný kaštieľ a takzvaný „Kapitánsky dom“, sídlo armády. V kaštieli sa nachádza Tekovské múzeum, ktoré v minulom roku oslávilo 90. narodeniny.

Z nových moderných stavieb musíme spomenúť Športový dom, futbalový štadión, hokejový štadión a kultúrny dom s mnohými športovými a kultúrnymi podujatiami.

TER sa v tomto roku bude venovať medzi iným storočnici od vzniku prvej Československej republiky (v roku 1918) a vzťahom medzi Čechmi a Slovákmi v súvislosti s esperantom.

Nepôjde však len o minulosť. Budeme hovoriť aj o blízkej budúcnosti, ktorá bude veľmi zaujímavá! V tomto roku sa u nás uskutočnia dokonca štyri medzinárodné podujatia, pri ktorých bude esperanto zohrávať hlavnú alebo prinajmenšom dôležitú úlohu: SES, KAEST, Polyglot Gathering, LingvaFest. A na budúci rok sa uskutoční dokonca prvý IJK na Slovensku!

Preto vás všetkých pozývame oboznámiť sa s plánmi našej činnosti, zúčastniť sa na nej, navrhnúť nové činnosti, sami prispieť a aj sa zúčastniť zábavného programu!


Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)