Celoslovenský esperantský kongres 2017

slovenčina   Esperanto   

Celoslovenský esperantský kongres 2017

19.5. – 21.5.2017, Partizánske


Odporúčame SES Polyglot Gathering LingvaFest’

Zoznam prihlásených

  Meno Priezvisko Mesto Krajina Dátum registrácie Potvrdené
1 Matthieu Desplantes Partizánske Francio / Slovakio 2017-02-20 12:55:36 áno
2 Dorota Rodzianko Siemiatycze // Partizánske Pollando // Slovakio 2017-02-20 17:39:57 áno
3 Peter Baláž Partizanske Slovakia 2017-02-20 18:29:09 áno
4 Žeňa Belková Bratislava Slovakio 2017-02-21 15:27:52 nie
5 Michal Matúšov Zvolen SK 2017-02-21 09:05:15 nie
6 Jana Janovych Partizanske UkrainioSlovakio 2017-02-21 14:38:23 áno
7 Laŝa Ĉaĥunaŝvili Partizánske Slovakio / Kartvelio 2017-02-21 14:59:09 áno
8 Magdaléna FEIFIČOVÁ ŽILINA Slovensko 2017-02-21 15:55:21 nie
9 Pavol Petrik Pečovská Nová Ves Slovakio 2017-02-23 09:42:12 áno
10 Ilia Gnusarev Partizanske Slovakio / Rusio 2017-02-24 12:43:26 áno
11 Stanislav Košecký Topolčany Slovakio 2017-03-08 14:32:13 áno
12 Mária Minichová Bratislava Slovensko 2017-03-08 15:41:59 nie
13 Peter Holba Levice Slovensko 2017-03-10 08:15:57 nie
14 Peter Petrovič Limbach Slovensko 2017-03-13 22:10:12 nie
15 Imre Keményfi Szentendre Hungario 2017-03-14 10:50:04 áno
16 Juraj Gondžúr Žilina SR 2017-03-17 09:40:43 áno
17 Lucia Mikulovská Žilina SR 2017-03-17 09:44:13 áno
18 Miroslav Valášek KYSUCKÉ NOVÉ MESTO SR 2017-03-17 09:50:53 áno
19 Jarmila Rechtorisová Bratislava Slovakio 2017-03-17 15:13:59 áno
20 Lubomír Fajth Udiča SK 2017-03-18 22:25:47 áno
21 Mária Pilková Jihlava ČR 2017-03-26 09:32:50 nie
22 Alexandra Vališová Bratislava SK 2017-03-30 10:04:04 áno
23 Jana Křížková Lanškroun CZ 2017-03-30 16:01:44 nie
24 Libuše Dvořáková Svitavy Česko 2017-03-30 16:10:54 nie
25 Jozef Reinvart Marianka Slovakio 2017-04-13 18:06:08 nie
26 Anna Tomaŝkova Martin Slovakio 2017-05-03 15:10:45 nie
27 Bernhard Tuider Vieno Austrio 2017-05-08 12:13:40 nie
28 Edoardo Nannotti Salice Salentino Italio 2017-05-09 17:32:15 nie
29 Zuzana Stožická Bratislava Slovensko 2017-05-09 18:13:25 áno
30 Bohumil Stožický Bratislava Slovensko 2017-05-09 18:15:25 áno
31 Alica Stožická Bratislava Slovensko 2017-05-09 18:16:51 áno
32 Rudolf Stožický Bratislava Slovensko 2017-05-09 18:17:59 áno
33 Thomas Winkler Dresden Germanio 2017-05-09 23:00:31 nie
34 Manuela Ronco Bratislavo Slovakio 2017-05-14 20:48:46 nie
35 Georgo Handzlik Bielsko-Biala Pollando 2017-05-14 23:27:23 nie
36 Vinjo Maciejczak Bielsko-Biała Pollando 2017-05-14 23:44:48 nie
37 Janka Stecova Slovensko 2017-05-16 14:02:10 nie

Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)