Celoslovenský esperantský kongres 2017

slovenčina   Esperanto   

Celoslovenský esperantský kongres 2017

19.5. – 21.5.2017, Partizánske


Odporúčame SES Polyglot Gathering LingvaFest’

Program

Počas podujatia budú prebiehať prednášky, diskusie, správy o činnosti, zasadnutia skupín a miestnych organizácií ale aj súťaže, kvízy, ochutnávka vína, premietanie filmov, pozorovanie hviezd, koncert a návšteva múzea i prechádzka.

19.5.2017 Piatok

20.5.2017 Sobota

21.5.2015 Nedeľa

Počas celého podujatia si bude možné kúpiť knihy a rôzne esperantoviny. Bufet zabezpečia členovia SKEJ. Predaj kníh zabezpečí ESPERO (a Peter Holba).

O výlete

Literárne múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch je pracoviskom Slovenskej národnej knižnice v Martine. Múzeum vzniklo v roku 1979 v budove renesančného kaštieľa zo 17.-teho storočia. Najstaršia zmienka o kaštieli ako o rodovom sídle Brodziankovcov pochádza však z roku 1377 (spomína sa ako kúria). Po smrti A.S. Puškina toto miesto často navštevovala jeho manželka Natália a deti.

V areáli múzea je historický park, v ktorom je 10 búst významných slovenských a ruských spisovateľov od popredných slovenských výtvarníkov. Neďaleko múzea sa nachádza rodinná hrobka pôvodných majiteľov kaštieľa – kaplnka Friesenhofovcov. V hrobke je pochovaná aj sestra Puškinovej manželky Alexandra Gončarovová-Friesenhofová.

Expozícia venovaná dejinám slovenskej literatúry z aspektu slovensko-ruských vzťahov od veľkomoravského obdobia do začiatku 20.-teho storočia bola sprístupnená v roku 1989. Historická časť expozície približuje zaujímavé brodziansko-puškinovské vzťahy a súvislosti.

Okrem Múzea navštívime aj nedaľekú kaplnku a letohrádok.

Detaily o programe

Už čoskoro.

Odporúčame

Ak máte radi termálnu vodu, isto plánujte návštevu Termály Malé Bielice (14,90 EUR na osobu alebo dve (akcia 1+1 zdarma)).

Ak máte čas a chuť na menšie výlety či prechádzky, v blízkosti hvezdárne sa nachádza aj športové letisko a asi o 4 km ďalej odporúčame navštíviť aj Vodný hrad (kaštieľ) Šimonovany.


Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)