Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo 2017

slovenčina   Esperanto   

Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo 2017

19.5. – 21.5.2017, Partizánske


Ni rekomendas SES Polyglot Gathering LingvaFest’

Programo

Dum la aranĝo okazos prelegoj, diskutoj, raportoj pri agado, kunsidoj de grupoj kaj lokaj organizoj, kaj ankaŭ konkursoj, kvizoj, vingustumado, projekciado de filmoj, observado de steloj, koncerto kaj vizito de museo kaj promeno.

Vendrede 19.5.2017

Sabate 20.5.2017

Dimanĉe 21.5.2015

Dum la aranĝo funkcios ankaŭ libroservo kun diversaj Esperantaĵoj. La bufedon prizorgos SKEJ-membroj. La libroservon prizorgos la eldonejo ESPERO kaj Peter Holba.

Pri la ekskurso

La Literatura muzeo de Aleksandr Sergejeviĉ Puŝkin en Brodzany estas laborejo de la Slovaka nacia biblioteko de Martin. La muzeu estis kreita en 1979 en renesanca kasteleto de la 17-a jarcento. La plej malnova mencio de la kastelo kiel loĝejo de la familio Brodziankovci tamen devenas de la jaro 1377. Post la morto de Puŝkin, lia edzino Natalja kaj liaj infanoj ofte vizitis tiun lokon.

Ĉirkaŭ la muzeo estas parko, en kiu troviĝas 10 busoj de famaj kaj rusaj verkistoj faritaj de elstaraj slovakaj artistoj. Proksime de la muzeo troviĝas la familia tombo de la originaj posedantoj de la kasteleto, la kapelo de la Friesenhof-oj. Tie estis entombigita ankaŭ la fratino de la edzino de Puŝkin, Aleksandra Gonĉarova-Friesenhof.

Ekspozicio dediĉita al la historio de la slovaka literaturo laŭ la vidpunkto de slovak-rusaj rilatoj ekde la grandmoravia periodo ĝis la komenco de la 20-a jarcento estis malfermita en 1989. La historia parto de la ekspozicio klarigas la rilatojn inter Brodzany kaj Puŝkin.

Krom la muzeo ni vizitos ankaŭ proksiman kapelon kaj somerdomon.

Detaloj pri la programo

Koncerto de Bardo sen barbo kaj monodrama spektaklo Ludoviko-Lazaro

Georgo Handzlik – Bardo sen barbo, tre bone konata Esperanta instruisto, poeto, kantisto, aŭtoro de kantoj, aforismoj, dramoj, koncertis en 26 landoj. En Partizánske dum TER li prezentiĝos en la propra monodramo Ludoviko-Lazaro, preparita por Bjalistoka UK, kiun li mem aktoris 30-foje en 15 landoj, verŝajne rekorde en la historio de la Movado. Aldone, post la teatraĵo sekvos lia koncerto de propraj kantoj kun spritaj tekstoj.

Ludoviko-Lazaro, Monodrama spektaklo de Georgo Handzlik

Tuta domo jam dormas, nur Ludoviko en sia kabineto, tradukas, rememoras, preparas medikamenton por … tion vi ekscios dum la spektaklo. Sed antaŭ tio vi aŭdos fascinan rakonton pri Bjalistokaj jaroj, pri Varsovio kaj Moskvo. Vi ekscios kiel naskiĝis la unua vorto de Esperanto, kion oni malpermesis al aŭtoro de Esperanto dum la Bulonja Kongreso kaj kial li portis surduton. Mondmilito, memmortiĝo, tragedia amhistorio. Perditaj valizoj, spionaj kaj nespionaj pseŭdonimoj. Kaj en la maltrankfilaj jaroj la Homo, kiu malgraŭ prudento de la tuta mondo realigas sian knabetan revon. Vi mem juĝos, ĉu li estis polo, eble ruso aŭ… Kia li estis kuracisto kaj kia homo?. Ĉu ni similas al samtempuloj de Zamenhof? Kion instruis nin la dudeka jarcento? Renkontiĝu kun La Majstro dum la monodrama spektaklo verkita de Georgo Handzlik – La Bardo sen Barbo.

Georgo Handzlik nin regalis per brile originala monodramo, kiun li prezentis per sia konata sprito kaj allogo, enplektante la publikon vive en la spektaklon.

Kongresa Kuriero de la 94-a UK

Aŭtoro: Georgo Handzlik
Reĝisoro: Kuba Abrahamowicz
Aktoras: Georgo Handzlik

Ni rekomendas

Se vi ŝatas termalan akvon, nepre planu viziton de la termalaj basenoj de Malé Bielice (14,90 EUR por unu aŭ du personoj, speciala oferto 1+1 senpage).

Se vi volas fari malgrandan promenon, proksime de la stelobservejo troviĝas ankaŭ sporta flughaveneto kaj 4 km de tie ni rekomendas viziti la kastelon de Šimonovany.


Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)