Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo 2017

slovenčina   Esperanto   

Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo 2017

19.5. – 21.5.2017, Partizánske


Ni rekomendas SES Polyglot Gathering LingvaFest’

Prezoj

Aliĝkotizo ĝis la 31-a de marto estas nur 5,- €, ĝis la 14-a de majo 10,- €, ekde la 15-a de majo 15,- €. Regulaj membroj de SKEF kaj regulaj membroj de SKEJ havas rabaton de 3,- € (la rabatoj ne kunkalkuliĝas), eksterlandanoj havas rabaton de 5,- €!

Aliĝkotizo por 1 tago: 4,- € ĝis la 31-a de marto, 8,- € ĝis la 1-a de aprilo.

Manĝoj

Matenmanĝo: 2,50 €, tagmanĝo 5,- €, vespermanĝo 4,50 €.

Manĝoj estos provizitaj de la vendreda vespermanĝo ĝis la dimanĉa tagmanĝo (en la aliĝilo vi povas elekti unuopajn manĝojn).

Loĝado

8,- € por persono por nokto.

Rimarko: loĝado en la stelobservejo estas limigita je 24 lokoj (6 4-litaj ĉambroj). Se vi volas loĝi tie, aliĝu laŭeble plej frue, dum ankoraŭ estas liberaj lokoj.

Rimarko: se vi preferas pli grandan lukson, ni povas rekomendi la jenajn lokojn:

Pagmanieroj

Partoprenkotizon pagu je bankokonto de SKEF:

Eksterlandanoj rajtos pagi surloke. Por identigo de la pago skribu en noton vian nomon kaj informu pri via pago al skef-ĈE-esperanto-PUNKTO-sk. En la listo de aliĝintoj kontrolu vian konfirmon de aliĝo!

Restantajn kostojn vi pagos surloke. (Kompreneble vi rajtas pagi ankaŭ la plenan sumon anticipe, per bankoĝiro.)


Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)