Celoslovenský esperantský kongres 2017

slovenčina   Esperanto   

Celoslovenský esperantský kongres 2017

19.5. – 21.5.2017, Partizánske


Odporúčame SES Polyglot Gathering LingvaFest’

Kontakty

Pre organizáciu stretnutia

www: ter.esperanto.sk, e-mail: skef-zavináč-esperanto.sk
mobil: +421 (0)902 203369 (Peter Baláž)
Hlavný organizátor: Peter Baláž

Ohľadom predaja kníh, hudby a iného tovaru

Peter Baláž, Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske, mobil: +421 902 203 369, e-mail: petro-zavináč-ikso.net

Ohľadom webovej stránky

Matthieu Desplantes, matthieu-zavináč-ikso.net

Kongresové priestory

Hvezdáreň Partizánske
Malé Bielice 177
958 04 Partizánske
Slovensko www.hvezdaren.sk

Poznámka: ohľadom akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa podujatia prosíme nekontaktujte správcov strediska ale organizátorov podujatia.

Mapa

Miesto môžte nájsť na klasickej mape a tiež na Google Street View (pohľad priamo z ulice).


Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)