Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo 2017

slovenčina   Esperanto   

Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo 2017

19.5. – 21.5.2017, Partizánske


Ni rekomendas SES Polyglot Gathering LingvaFest’

Pri la aranĝo

La Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo (TER) invitas vin al la urbo Partizánske!

La aranĝo okazos de vendredo la 19-a ĝis dimanĉo la 21-a de majo 2017 en Partizánske (la urbo, kie SKEF nun havas sian sidejon). La ĉeftemo de la evento estos “Esperanta stelaro”.

Partoprenu tiun gravan renkontiĝon kaj helpu pliriĉigi nian movadon!

SKEF (Slovakia Esperanta Federacio) ĉi-jare organizas TER kunlabore kun SKEJ (Slovakia Esperanta Junularo), do venu konstati, ke ankaŭ junuloj estas agemaj, kapablaj kaj pretaj por kunlaboro!

TER okazas ĉiujare en alia urbo, kaj nun unuafoje gastigos ĝin la urbo Partizánske, kiu estas delonge forte ligita al Esperanto. Krom tio, ke SKEF havas tie sian sidejon ekde 2016, ankaŭ E@I (Edukado@Interreto) havas tie sidejon ekde 2005 kaj oficejon ekde 2011.

TER ĉi-jare estos dediĉita interalie al taksado de la 101-a Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazis pasintjare en Nitro. Ni priparolos la kongreson laŭ ĉiuj eblaj vidpunktoj: ĝiaj atingoj por la slovaka Esperanto-movado, ĝiaj bonaj kaj malbonaj flankoj kaj ĝiaj rezultoj.

Sed ne temos nur pri la pasinteco. Ni ankaŭ pritraktos la proksiman estontecon, kiu estos interesega! Ĉi-jare ja okazos ĉe ni tri grandaj internaciaj eventoj, en kiuj Esperanto ludas la ĉefan, aŭ minimume gravan, rolon.

Tial ni invitas vin ĉiujn ekkoni la planojn de nia agado, partopreni en ĝi, proponi novajn agadojn kaj ankaŭ partopreni la ceteron de la amuza programo!


Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)