Celoslovenský esperantský kongres 2017

slovenčina   Esperanto   

Celoslovenský esperantský kongres 2017

19.5. – 21.5.2017, Partizánske


Odporúčame SES Polyglot Gathering LingvaFest’

O podujatí

Celoslovenské Esperantské Stretnutie (TER: Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo) vás pozýva do mesta Partizánske!

Stretnutie sa uskutoční od piatku do nedele, od 19. do 21. mája 2017, v Partizánskom (v meste, v ktorom má aj SKEF teraz svoje sídlo). Hlavnou témou podujatia bude „Esperantské hviezdy“.

Zúčastnite sa na dôležitom stretnutí a pomôžte obohatiť naše hnutie!

SKEF — Slovenská Esperantská Federácia tohto roku organizuje TER ruka v ruke so SKEJ – Slovenskou Esperantskou Mládežou, tak sa príďte presvedčiť, že aj mládežníci sú činní, schopní a pripravení na spoluprácu!

TER (Celoslovenké Esperantské Stretnutie) sa uskutočňuje každoročne v inom meste, teraz po prvýkrát zavíta aj do mesta Partizánske, ktoré je s esperantom už dlhšiu dobu veľmi úzko spojené. Okrem toho, že od r. 2016 tu sídli SKEF, od roku 2005 tu má sídlo aj E@I (Edukácia@Internet) a od r. 2011 aj svoju kanceláriu.

TER sa bude v tomto roku niesť najmä v duchu hodnotenia 101. Svetového kongresu esperanta, ktorý sa konal vlani v Nitre. Preberieme kongres zo všetkých možných hľadísk, jeho prínos pre slovenské esperantské hnutie, jeho plusy a mínusy ako aj následky.

Ale nebude to celé iba o vlaňajšku. Budeme sa venovať aj blízkej budúcnosti, ktorá bude viac ako zaujímavá! Už v tomto roku sa totižto budú u nás konať rovno tri veľké medzinárodné podujatia, pri ktorých hrá esperanto hlavnú, alebo minimálne veľmi dôležitú úlohu.

Pozývame vás preto všetkých – oboznámiť sa s plánmi našej činnosti, zapojiť sa do nej, navrhnúť nové aktivity ale tiež sa zúčastniť ostatného zábavného programu!


Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)