Tutslovakia Esperanto-Kongreso 2016

slovenčina   Esperanto   

Tutslovakia Esperanto-Kongreso 2016

21.4.-24.4.2016, Nitra


Pri la aranĝo

Tutslovakia Esperanto-Kongreso (TEK) vin invitas al Nitro!

Esperanto: bunta lingvo

La renkontiĝo okazos ekde ĵaŭdo ĝis dimanĉo, la 21-a ĝis la 24-a de Aprilo 2016 en la urbo Nitro. La renkontiĝo okazos sub la ĉeftemo „Nova jarcento de la Universalaj Kongresoj“.

La labora subtemo de la renkontiĝo estos: UK 2016 en Nitro.

Partoprenu la gravan renkontiĝon kaj helpu vigligi nian movadon!

Al SKEF – Slovakia Esperanta Federacio pri organizado de TEK ĉi-jare helpas SKEJ – Slovakia Esperanta Junularo, do venu konvinkiĝi, ke junuloj estas kaj aktivaj, kapablaj kaj pretaj je kunlaboro!

Ĉiun trian jaron okazas anstataŭ TER (Tutslovaka Esperanto-Renkontiĝo) ties pli grava varianto: TEK (Tutslovaka Esperanto-Kongreso) – kun elektoj de nova estraro de SKEF. Tiel estos ankaŭ ĉi-jare. Post la demisio de Stano Marček de la posteno de SKEF-prezidanto estas tiu ĉi elekto des pli grava – por ke la organizado de UK povu glate funkcii, bezonatas tamen ankaŭ la nova SKEF-estraro. La organizado de UK estas esenca afero de tiu ĉi jaro por nia tuta movado, tial ankaŭ la ĉi-jara TEK estos organizita en la UK-urbo Nitro kaj havos ĉefe laboran etoson, dediĉitan preskaŭ plene al la Universala Kongreso. Ni invitas ĉiujn veni – konatiĝi kun la UK-planoj, sed ankaŭ ĉeesti la ceteran programon.

Elektoj al SKEF-estraro okazos dimanĉe antaŭtagmeze. Daŭre eblas kandidatiĝi por iu ajn el la funkcioj en ĝi (pri tio vidu pli detale anoncon en la pasinta numero de Esperantisto Slovaka 4/2015).


Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)