Tutslovakia Esperanto-Kongreso 2016

slovenčina   Esperanto   

Tutslovakia Esperanto-Kongreso 2016

21.4.-24.4.2016, Nitra


Programo

Dum la aranĝo okazos laborkunsidoj, diskutoj, raportoj, kunsidoj de grupoj, organizoj, sed ankaŭ vingustumado, koncerto kaj urbo-promeno.

21.4.2016 Ĵaŭdo

22.4.2016 vendredo

23.4.2016 Sabato

24.5.2015 Dimanĉo

PS: Dum la aranĝo funkcios ankaŭ libroservo kun diversaj E-aĵoj.
Bufedon prizorgos SKEJ-membroj.
Libroservon prizorgos eldonejo ESPERO (kaj Peter Baláž).


Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)