Tutslovakia Esperanto-Kongreso 2016

slovenčina   Esperanto   

Tutslovakia Esperanto-Kongreso 2016

21.4.-24.4.2016, Nitra


Prezoj

Aliĝkotizo ĝis la 30-a de marto estas nur 10,-€, ekde la 1-a de aprilo 15,-€. Regulaj membroj de SKEF kaj regulaj membroj de SKEJ havas rabaton 3,-€ (la rabatoj ne kunkalkuliĝas), eksterandanoj havas rabaton 5,-€!

Plentempa kotizo por la aranĝo

Loĝado, manĝado kaj kultura programo por la tuta renkontiĝo kostas 63,- € (inkluzivas kompletan manĝadon - po tri foje matenmanĝo, tagmanĝo kaj vespermanĝo; tri foje tranokton, kulturan programon. Alteco de la aldon aliĝkotizo dependas de dato de via aliĝo kaj via membreco en SKEJ/SKEF - vidu supre. Do, se vi estas membro de SKEF aŭ/kaj de SKEJ (aŭ vi estos; vi povas aliĝi ankaŭ ĝuste dum TER) kaj vi aliĝas antaŭ 31.3., tuta aranĝo por vi kostas 63+7 = 70 €).

Ĉu regula membro
de SKEJ aŭ SKEF?
Aliĝperiodo Prezo (€)
Jes ĝis 31.3. 70
ekde 1.4. 75
Ne ĝis 31.3. 73
ekde 1.4. 78

Partatempaj kotizoj

Tiuj, kiuj ne deziras mendi tutan loĝadon, manĝadon aŭ kulturan programon havas jenajn prezojn:
Matenmanĝo 3,50 €, tagmanĝo 4,50 €, vespermanĝo 4,50 €
Aliĝkotizo por 1 tago: 6 EUR, ekde la 1-a de marto 9 EUR.

Loĝado: por unu persono kaj unu nokto 13,- €. Prezo por loĝado jam inkluzivas lokan imposton. Kaze ke vi volas loĝi sola, la tranokto kostas 23,- €.

Pagmanieroj:

Partoprenkotizon pagu je bankokonto de SKEJ:

Eksterlandanoj rajtos pagi surloke. Por identigo de la pago skribu en noton vian nomon (!!!) kaj informu pri via pago al skej-ĈE-esperanto-PUNKTO-sk kaj skef-ĈE-esperanto-PUNKTO-sk. En la listo de aliĝintoj kontrolu vian konfirmon de aliĝo!

Restantajn kostojn vi pagos surloke. (Kompreneble vi rajtas pagi ankaŭ la plenan sumon anticipe, per bankoĝiro.)


Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)