Tutslovakia Esperanto-Kongreso 2016

slovenčina   Esperanto   

Tutslovakia Esperanto-Kongreso 2016

21.4.-24.4.2016, Nitra


Kontaktoj

Por organizado de TER

retejo: ter.esperanto.sk, retpoŝto: skej-heliko-esperanto.sk, skef-heliko-esperanto.sk
poŝtelefono: +421 (0)903 629 139 (Žeňa Belková)
Ĉeforganizanto: Peter Baláž

Por libroservo

Peter Baláž, Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske, poŝtelefono: +421 902 203 369, retpoŝto: petro-ĉe-ikso.net

Pri la retejo

Michal Matúšov, michal.matusov-ĉe-esperanto.sk

Kongresejo

Študentský domov (studenthejmo) Antona Bernoláka
Trieda A. Hlinku 38, Nitra.
SK-949 01 Nitra, Slovakio
https://www.uniag.sk/
Geografiaj koordinatoj (GPS): N 48°21.266 E 017°18.667

Rimarko: pri ajnaj aferoj rilate la aranĝon bv. NE kontakti la ej-prizorgantojn, sed la organizantojn de TEK.

Mapo

La lokon eblas vidi per kutima mapo kaj ankaŭ per Google StreetView (rigardo rekte de la strato).


Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)