Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo 2015

slovenčina   Esperanto   

Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo 2015

22.5.-24.5.2015, Modra-Harmónia

Pri la aranĝo

2011

La renkontiĝo okazos ekde vendredo ĝis dimanĉo, la 22-a ĝis la 24-a de Majo 2015 en la urbo Modra-Harmónia. La renkontiĝo okazos sub la ĉeftemo „Štúr kaj Škarvan – niaj eminentuloj“.

La labora subtemo de la renkontiĝo estos: UK 2016 en Nitra.

Partoprenu la gravan renkontiĝon kaj helpu vigligi nian movadon!

La ĉeforganizanto de TER ĉi-jare estas SKEJ – Slovakia Esperanta Junularo, do venu konvinkiĝi, ke junuloj estas kaj aktivaj, kapablaj kaj pretaj je kunlaboro!