Celoslovenské esperantské stretnutie 2015

slovenčina   Esperanto   

Celoslovenské esperantské stretnutie 2015

22.5.-24.5.2015, Modra-Harmónia

Program

Počas podujatia budú prebiehať prednášky, diskusie, správy o činnosti, zasadnutia skupín a miestnych organizácií ale aj ochutnávka vína a návšteva múzea.

22.5.2015 Piatok

23.5.2015 Sobota

24.5.2015 Nedeľa

Predaj kníh a bufet počas celého podujatia!!!
Bufet zabezpečia členovia SKEJ.
Predaj kníh zabezpečí ESPERO (Peter Baláž).