Celoslovenské esperantské stretnutie 2015

slovenčina   Esperanto   

Celoslovenské esperantské stretnutie 2015

22.5.-24.5.2015, Modra-Harmónia

O podujatí

2011

Stretnutie sa uskutoční od piatku do nedele, od 22. do 24. mája 2015, v meste Modra-Harmónia. Hlavnou témou podujatia je „Štúr a Škarvan – naša elita“.

Pracovná podtéma stretnutie bude: UK 2016 v Nitre.

Zúčastnite sa na dôležitom stretnutí a pomôžte oživiť naše hnutie!

Hlavným organizátorom TERu tento rok je SKEJ – Slovenská esperantská mládež, tak sa príďte presvedčiť, že mládežníci sú činný, schopní a pripravení na spoluprácu!