Celoslovenský esperantský kongres 2019

slovenčina   Esperanto   

Celoslovenský esperantský kongres 2019

9.5. – 12.5.2019, Liptovský Hrádok!


Odporúčame SES Polyglot Gathering LingvaFest’

Zoznam prihlásených

  Meno Priezvisko Mesto Krajina Potvrdené
1 Eugénia Belková Bratislava Slovakio áno
2 Tomáš Stano Liptovský Hrádok Slovensko áno
3 Petr Chrdle Dobřichovice Ĉeĥio nie
4 Peter Baláž Partizánske Slovakio áno
5 Dorota Rodzianko Pollando // Slovakio áno
6 Maria Minichova Bratislavo Slovakio nie
7 Magdaléna Feifičová Žilina Slovakio nie
8 Pavol Petrík Pečovská Nová Ves Slovakio áno
9 Léon Kamenický Malacky Slovensko áno
10 Anna Gybasová Vidče CZ nie
11 Eva Pazourková Pardubice CZ nie
12 Imre Keményfi Szentendre Hungario áno
13 Michal Matia Martin Slovensko nie
14 Lubomír Fajth Udiča Slovakio nie
15 Paulína Jalakšová Trenčianske Mitica Slovensko áno
16 Baptiste Darthenay Praha CZ áno

Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)