Celoslovenský esperantský kongres 2019

slovenčina   Esperanto   

Celoslovenský esperantský kongres 2019

9.5. – 12.5.2019, Liptovský Hrádok!


Odporúčame SES Polyglot Gathering LingvaFest’
Prihlásiť sa môžete na skej@esperanto.sk a skef@esperanto.sk

Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)