Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo 2018

slovenčina   Esperanto   

Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo 2018

11.5. – 13.5.2018, Levice


Ni rekomendas SES Polyglot Gathering LingvaFest’

Programo

Dum la aranĝo okazos prelegoj, diskutoj, raportoj pri agado, kunsidoj de grupoj kaj lokaj organizoj, kaj ankaŭ konkursoj, kvizoj, vingustumado, projekciado de filmoj, koncerto kaj vizito de muzeo kaj promeno.

Tio ĉi estas provizora programo, ties partoj kaj/aŭ tempoj povas ŝanĝiĝi. Se vi mem emus kontribui, nepre kontaktu nin!

Vendrede 11. 5. 2018

Sabate 12. 5. 2018

Dimanĉe 13. 5. 2018

Dum la aranĝo funkcios ankaŭ libroservo kun diversaj Esperantaĵoj kaj la bufedo. La bufedon prizorgos SKEJ-membroj. La libroservon prizorgos la eldonejo ESPERO kaj Peter Holba.

Pri la ekskurso

Detaloj venos pli poste.

Detaloj pri la programo

Detaloj venos pli poste.

Ni rekomendas

Se vi povas resti por dimanĉa posttagmezo, nepre planu viziton de Bátovce kaj Brhlovce: post la tagmanĝo estas planata neoficiala vizito de la civito Bátovce, kie troviĝas memortabulo omaĝe al Albert Škarvan (aŭtoro de la unua lernolibro de Esperanto por slovakoj). Sekve ni vizitos la unikan ŝtonan urbon Brhlovce.

Kiu naĝemas, povas plani aŭ vendrede antaŭ la evento aŭ dimanĉe post ĝi viziti la famajn termalakvojn en Podhájska – certe inda aldona programero!


Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)