Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo 2018

slovenčina   Esperanto   

Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo 2018

11.5. – 13.5.2018, Levice


Ni rekomendas SES Polyglot Gathering LingvaFest’

Prezoj

Aliĝkotizo ĝis la 31-a de marto estas nur 5,- €, ĝis la 7-a de majo 10,- €, ekde la 8-a de majo 15,- €. Regulaj membroj de SKEF kaj regulaj membroj de SKEJ havas rabaton de 3,- € (la rabatoj ne kunkalkuliĝas), eksterlandanoj havas rabaton de 5,- €!

Aliĝkotizo por 1 tago: 4,- € ĝis la 31-a de marto, 8,- € ekde la 1-a de aprilo.

Manĝoj

Matenmanĝo: 2,50 €, tagmanĝo 4,- €, vespermanĝo 4,- €.

Manĝoj estos provizitaj de la vendreda vespermanĝo ĝis la dimanĉa tagmanĝo (en la aliĝilo vi povas elekti unuopajn manĝojn).

Loĝado

8,- € por persono por nokto.

Rimarko: loĝado estos en 2- aŭ 4-litaj ĉambroj en la studenthejmo. (Kutime ni loĝigos homojn po 2, nur se vi preferas loĝi 3- au 4-ope, menciu tion en la aliĝilo, inter rimarkoj.) Ne atendu grandan lukson, la ĉambroj tamen estas ordinaraj kaj “kutimaj” studenthejmaj. La necesejo kaj duŝejo troviĝas komune en la koridoro.

Se vi volas loĝi tie, aliĝu laŭeble plej frue, dum ankoraŭ estas liberaj lokoj.

Rimarko: se vi preferas pli grandan lukson, ni povas rekomendi la jenajn lokojn:

Pagmanieroj

Partoprenkotizon pagu je bankokonto de SKEF:

Eksterlandanoj rajtos pagi surloke. Por identigo de la pago skribu en noton vian nomon kaj informu pri via pago al skef-ĈE-esperanto-PUNKTO-sk. En la listo de aliĝintoj kontrolu vian konfirmon de aliĝo!

Restantajn kostojn vi pagos surloke. (Kompreneble vi rajtas pagi ankaŭ la plenan sumon anticipe, per bankoĝiro.)


Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)