Celoslovenský esperantský kongres 2017

slovenčina   Esperanto   

Celoslovenský esperantský kongres 2017

19.5. – 21.5.2017, Partizánske


Odporúčame SES Polyglot Gathering LingvaFest’
Prihlásiť sa môžete na skej@esperanto.sk a skef@esperanto.sk

Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)