Celoslovenský esperantský kongres 2016

slovenčina   Esperanto   

Celoslovenský esperantský kongres 2016

21.4.-24.4.2016, Nitra


Zoznam prihlásených

  Meno    Priezvisko    Mesto    Krajina    Dátum registrácie    Potvrdené   
1 Michal Matúšov Zvolen SK 2016-03-07 00:28:33 nie
2 Peter Baláž Partizanske Slovensko 2016-04-11 14:01:19 áno
3 Matthieu Desplantes Partizánske Francio/Slovakio 2016-04-11 14:01:38 áno
4 Eugénia Belková Bratislava Slovakio 2016-04-11 14:01:42 áno
5 Imre Keményfi Szentendre Hungario 2016-04-11 14:03:50 áno
6 Jana Kamenická Malacky SK 2016-04-11 14:03:57 áno
7 Zuzana Kozuchova Bratislava Slovensko 2016-04-11 14:03:53 áno
8 Juraj Gondžúr Žilina SK 2016-03-09 11:31:07 nie
9 Miroslav Valášek Kysucké Nové Mesto SK 2016-03-09 11:45:56 nie
10 Dorota Rodzianko Pollando / Slovakio 2016-04-11 14:04:04 áno
11 Pavol Petrik Pečovská Nová Ves Slovakio 2016-04-11 14:04:08 áno
12 Zdenko Misura Liptovský Hrádok Slovensko 2016-03-21 20:23:55 nie
13 Mária Minichová Bratislava Slovensko 2016-04-11 14:04:06 áno
14 Jarmila Rechtorisová Bratislava Slovakio 2016-04-11 14:04:15 áno
15 Mian Salam SHANY Kathmanduo Nepalo 2016-03-24 20:35:35 nie
16 Eva Poláková Komárno 2016-03-27 09:27:35 nie
17 Mária Pilková Jihlava Česká republika 2016-03-27 15:43:10 nie
18 Jana Kostolná Žilina SK 2016-03-27 20:12:13 nie
19 Jolana Staníková Ochodnica 117 SK 2016-03-27 20:14:38 nie
20 Lucia Mikulovská Žilina Slovakio 2016-03-29 09:39:11 nie
21 Renáta Staňová Žilina Slovakio 2016-03-29 09:39:47 nie
22 Ján Vajs Liptovský Mikuláš Slovakio 2016-04-11 14:04:19 áno
23 Alexandra Vališová Bratislava Slovensko 2016-03-29 10:20:28 nie
24 Stanislav Košecký Topoľčany Slovensko 2016-03-29 10:38:24 nie
25 Robert Nielsen Partizanske Slovakio/Irlando 2016-03-30 14:09:51 nie
26 Mária Chlpánová Tlmače 2016-04-11 14:04:29 áno
27 Zuzana Pichnarčíková Poprad Slovensko 2016-03-31 09:43:44 nie
28 Sebastián Pichnarčík Poprad Slovensko 2016-03-31 09:47:29 nie
29 Vlasta Pištíková Praha 7 Ĉeĥio 2016-04-11 14:04:32 áno
30 Peter Rybín Liptovský Mikuláš Slovensko 2016-04-01 13:32:00 nie
31 Libuše Dvořáková Svitavy Česká republika 2016-04-05 17:31:54 nie
32 Jana Křížková Lanškroun CZ 2016-04-05 19:03:54 nie
33 Jindřiška Dubinová Nymburk Česká republika 2016-04-06 22:43:36 nie
34 Jozef Reinvart Marianka Slovensko 2016-04-07 15:52:19 nie
35 Edoardo Nannotti Salice Salentino (Lecce) Italio 2016-04-10 17:34:13 nie
36 Vít Guiglielmo Mišurec Praha Česká republika 2016-04-11 19:29:23 nie
37 Jozef Klimo Bratislava Slovakio 2016-04-11 22:20:14 nie
38 Petro Chrdle Dobřichovice Ĉeĥio 2016-04-12 08:44:44 nie
39 Anna Tomášková Martin Slovensko 2016-04-12 14:15:03 nie
40 Petr Javorik Praha 10 Ĉeĥio 2016-04-13 17:27:15 nie
41 Anna Bobková Senica Slovensko 2016-04-14 09:50:51 nie
42 Peter Holba Levice Slovensko 2016-04-14 13:54:58 nie
43 Tibor Kepencay Bratislava Slovakio 2016-04-17 21:19:10 nie
44 Rozália Molnárová Bratislava Slovakio 2016-04-17 21:22:15 nie
45 Peter Petrovič Limbach Slovensko 2016-04-17 22:33:11 nie
46 Václav Zouzalík Brno Ĉeĥio 2016-04-19 07:29:55 nie
47 Tomáš Stano Liptovský Hrádok Slovensko 2016-04-20 07:13:41 nie
48 Léon Schnelldorfer Malacky 2016-04-21 06:44:31 nie

Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)