Celoslovenský esperantský kongres 2016

slovenčina   Esperanto   

Celoslovenský esperantský kongres 2016

21.4.-24.4.2016, Nitra


Program

Počas podujatia budú prebiehať prednášky, diskusie, správy o činnosti, zasadnutia skupín a miestnych organizácií ale aj ochutnávka vína, koncert a prechádzka mestom.

21.4.2016 Ĵaŭdo

22.4.2016 piatok

23.4.2016 Sobota

24.5.2015 Nedeľa

PS: Počas celého podujatia si bude možné kúpiť knihy a rôzne esperantoviny.
Bufet zabezpečia členovia SKEJ.
Predaj kníh zabezpečí ESPERO (a Peter Baláž).


Tím Esperanto.sk (SKEF | SKEJ)